Bets van Alphen

Bidprentjes

31-07-1910 / 14-02-1987